Your contact

Melanie Böhm | INVEST REGION LEIPZIG

Melanie Böhm | Recruitment Manager

+49 341 268277-71

Your message to Melanie Böhm

Serdecznie witamy – wspaniałe perspektywy zawodowe w regionie Lipska

Szukasz ekscytujących wyzwań zawodowych i możliwości indywidualnego rozwoju? Region Lipska to wysoko rozwinięta i innowacyjna kultura przedsiębiorczości. Od wielu lat dominują w nim nowoczesne sektory gospodarki: przemysł motoryzacyjny, branża medyczna, energetyka i ochrona środowiska oraz logistyka. Renomowane koncerny, takie jak Porsche, BMW, DHL, Siemens, VNG AG, Vattenfall i Villeroy & Boch oraz liczne instytuty gospodarcze, kliniki i instytucje naukowe oferują wyjątkowe możliwości rozwoju kariery zawodowej. Równie ważnym fi larem gospodarki regionu Lipska jest szybko rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiele przedsiębiorstw w regionie Lipska oferuje nie tylko duże możliwości rozwoju, ale także – dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesom rynkowym – bezpieczeństwo i stabilny wzrost dla pracowników wszystkich branż.

Szczególnie duże możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej oferują między innymi następujące branże:

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Informatyka i telekomunikacja, E-Commerce
  • Budowa maszyn i urządzeń
  • Agrobiznes
  • Inżynieria
  • Ochrona środowiska i energetyka
  • Gastronomia i hotelarstwo
  • Nauki biologiczne
  • Logistyka
  • Medycyna i opieka

Wyjątkowa jakość życia

Region inwestycyjny Lipska, wspólnie z powiatami Lipsk i Północna Saksonia, dba o rozwój dobrze prosperującego, zadziwiająco intensywnego europejskiego laboratorium wokół metropolii słynnej z międzynarodowych targów: można tu przeżyć kulturalne uniesienia wraz ze światowej sławy orkiestrą Gewandhaus, chórem Thomanenchor lub na międzynarodowym festiwalu Bachfest. Wrażeń dostarczą także inspirujące przedstawienia teatralne, taneczne, galerie, festiwale, koncerty rockowe i popowe, nie zabraknie także meczów Bundesligi na stadionie Red Bull Arena w Lipsku. Wyjątkowe krajobrazy jezior i dolin rzecznych, jak i klejnoty urbanistyki, średniowieczne zamki, światowej sławy dobra rycerskie i zamki pełne przepychu są charakterystyczną cechą regionu Lipska, który zaprasza, by go podziwiać, a także inwestować i osiedlać się właśnie tutaj. Wyważony stosunek ceny do oferowanej jakości, na który składają się atrakcyjne mieszkania i korzystne czynsze wynoszące średnio od 4,50 do 7 €/m² czyni życie w tej pulsującej przestrzeni kulturalnej między energetycznym miastem a pełnymi uroku terenami wiejskimi szczególnie atrakcyjnym.

Komunikacja

Region Lipska posiada idealne połączenia komunikacyjne. Składają się na nie liczne dogodne połączenia autostradowe oraz międzynarodowe lotnisko Lipsk/Halle. Poza tym region dysponuje dobrze rozwiniętą siecią transportu lokalnego z kolejką miejską, komunikacją autobusową i śródmiejskim tunelem kolejowym oraz dużym dworcem głównym obsługującym ponad 1.000 połączeń dziennie.

Miasto i powiaty przyjazne rodzinie

Miasto Lipsk wraz z powiatami Lipsk i Północna Saksonia pomagają łączyć rodzinę z życiem zawodowym. Funkcjonujące od wielu lat instytucje i programy wsparcia rodziny oraz rozwój oferty całodobowej opieki na dziećmi to tylko przykład takiej pomocy.

Pracodawcy przyjaźni rodzinie

Równoprawny i pełny udział mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym w regionie Lipska to dla nas oczywistość. Aby zachęcić wysoko wykwalifikowanych pracowników, pracodawcy z regionu oferują elastyczne modele pracy, jeśli tylko pozwalają na to warunki w przedsiębiorstwie.

Placówki dziennej opieki dla dzieci przedszkolnych

Region dysponuje powszechną siecią placówek opieki nad dziećmi, która oferuje miejsca w przedszkolach i punktach całodziennej opieki. Prawo do miejsca w placówce opieki od 1. roku życia do osiągnięcia wieku szkolnego jest ustawowo zagwarantowane.

Szkolnictwo

W regionie Lipska istnieje wiele szkół o najróżniejszych profi lach: obok szkół publicznych, prowadzonych przez miasto oraz kraj związkowy, funkcjonuje wiele szkół prywatnych, które są prowadzone przez niezależne stowarzyszenia. Można tu wymienić np. Leipzig International School, szkoły BIP Mehlhornschulen oraz centra kształcenia, jak np. Ewangelickie Centrum Kształcenia oraz kampus fi rmy Rahn Dittrich Group mieszczący przedszkole całodzienne, szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę średnią. Po ukończeniu szkoły średniej istnieją szerokie możliwości rozpoczęcia kształcenia zawodowego w systemie dualnym lub studiów wyższych. Warto dodać, że szkoły w Saksonii osiągają czołowe miejsca w Niemczech w testach PISA.

Studia w regionie Lipska

W mieście Lipsku na studiach wyższych kształci się obecnie niemal 40.000 osób. Oferta studiów obejmuje zarówno kierunki uniwersyteckie, jak i nauki stosowane. Saksońska Akademia Zawodowa prowadzi kształcenie łącząc wiedzę teoretyczną i praktyczną. Ponadto w mieście Lipsku funkcjonuje wiele prywatnych uczelni, jak np. HHL Leipzig, HfT Leipzig czy FOM. Wyjątkowe możliwości kształcenia oferują także Wyższa Szkoła Muzyczna oraz Wyższa Szkoła Grafi ki i Sztuki Księgarskiej. Wszystkie szkoły wyższe umożliwiają uzyskanie w krótkim czasie uznawanego na całym świecie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów.

Duże zapotrzebowanie

Szczególnie duże szanse na rozwój zawodowy dają szybko rozwijające się, przyszłościowe branże, takie jak medycyna i opieka, praca socjalna, sektor usług, branża elektryczna, matematyka, informatyka i nauki przyrodnicze oraz budowa maszyn.

Anschrift

Invest Region Leipzig GmbH
Geschäftsführer Michael Körner
Markt 09, 04109 Leipzig
Tel.: +49 341 268277-70 
Fax: +49 341 268277-99

Vorsitzender der Gesellschaftsversammlung
Oberbürgermeister Burkhard Jung

Aufsichtsratsvorsitzender
Bürgermeister Uwe Albrecht

Eine Gesellschaft der Stadt Leipzig, der IHK zu Leipzig sowie der Landkreise Nordsachsen und Leipzig.